Obezita – Co říkají v CAR? 2

O tom, proč je důležité myslet i na svoji hmotnost, si můžete přečíst zde, dokonce i v dětském věku to může mít vliv (to zase zde). Zeptali jsme se za vás v různých CAR, jaký mají limit pro BMI na IVF nebo IUI oni a postupně vám přineseme odpovědi. První díl najdete zde.

Sanus Hradec Králové, Pardubice, Jihlava

žádný limit BMI pro provedení IVF, nebo inseminace v našich centrech nemáme. Více o tomto centru zde.

IVF CUBE

Na naší klinice posuzujeme hodnotu BMI vždy v komplexním zdravotním kontextu, v závislosti na věku pacientky a také její hladině AMH. Obecně lze ale považovat BMI 35 jako hraniční. U inseminace jsme benevolentnější a limit zde není konkrétně stanoven. O rizicích spojených s obezitou v těhotenství ovšem vždy informujeme, protože je pro nás zdraví pacientek a jejich dítěte vždy na prvním místě. Více o tomto centru zde.

Sanatorium Helios

Žádný limit týkající se BMI nemáme. Přistupujeme ke každému pacientovi citlivě a s respektem k jeho individualitě, uplatňujeme medicínský přístup.

Obesitas per magna zvyšuje v těle hladinu estrogenů a tím blokuje přirozenou ovulaci a pravděpodobnost spontánního otěhotnění. Při stimulaci a IVF je u obézních pacientek zpravidla vyšší spotřeba stimulačních hormonů, ale úspěšnost IVF cyklu podle našich zkušeností není zásadně ovlivněna. 

Obezita má jistě negativní vliv na zdraví člověka. Nezdravá hmotnost jak u žen, tak u mužů, může mít negativní vliv na plodnost a prodlužovat dobu, po kterou trvá, než žena otěhotní. V průběhu těhotenství nadváha vede ke komplikacím zahrnujícím například těhotenskou cukrovku, zvýšené riziko potratu, zvýšené riziko předčasného porodu nebo komplikací při porodu, proto lze jen doporučit zdravou tělesnou hmotnost. Více o tomto centru zde.

Repromeda

Pro zahájení IVF cyklu není stanovený žádný limit BMI. Je však naprosto průkazné, že obézní pacientky mají horší výsledky léčby. Proto jim doporučujeme před léčbou redukovat hmotnost a upozorňujeme je na možnou sníženou pravděpodobnost dobrého výsledku léčby. Největším problémem vyšší váhy u ženy představuje jednak nutnost vyšší dávky hormonů, ale také to, že žena má méně kvalitní vajíčka. Vznikají tedy méně kvalitní embrya, častěji dochází k poruchám implantace embrya a zvyšuje se riziko potratu.

Obézní ženy mívají také špatně dostupné vaječníky pro odběr vajíček, čili nemusí být odebrána všechna vajíčka, která dozrají. Existuje také riziko poranění orgánů v malé pánvi v blízkosti vaječníků. Obezitou se rozumí BMI nad 30. Od tohoto BMI tedy doporučujeme redukci hmotnosti, kromě režimových opatření můžeme předepsat lék Saxenda. Tento lék obsahuje účinnou látku podobnou lidskému hormonu glukagon. Tato látka snižuje pocit hladu a reguluje chuť k jídlu zvýšením pocitu sytosti. Užívá se několik měsíců a postupně se vyhodnocuje, zda k redukci hmotnosti skutečně dochází. Pokud ne, léčba se ukončí, pokud ano, může se pokračovat až do dosažení těhotenství. Poté je nutné jej vysadit. Co se týče inseminace, ani zde neexistuje žádný limit, platí zase ale obecná zásada, že ženy s vyšším BMI mají sníženou pravděpodobnost i přirozeného otěhotnění.

Limit BMI do 40 je však stanoven při anestezii v ambulantních podmínkách. Anestezie při BMI nad 40 je totiž pro pacientku riziková. Více o tomto centru zde.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *