Představujeme CAR – Sanatorium Helios

Foto: Sanatorium Helios
  • Je možné u vás podstoupit IVF s úhradou pojišťovny?

Ano, Sanatorium Helios je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v ČR, s výjimkou ZP 209. Pacientka má nárok na úhradu 4 cyklů IVF ze zdravotního pojištění je-li starší 18 let a mladší 39 let (38 let a 364 dnů), za předpokladu, že v prvních dvou cyklech IVF bylo přeneseno pouze 1 embryo. V našem centru vždy doporučujeme zavádět pouze jedno embryo. Transfer jednoho embrya provádíme již dlouhou dobu, a proto z vlastních zkušeností opřených o vědecké poznatky víme, že úspěšnost transferu není ve větším počtu transferovaných embryí, ale právě naopak. Při transferu více než jednoho embrya navíc vzniká vysoké riziko vícečetného těhotenství, které je rizikové jak pro matku, tak pro děti.

  • Nabízíte dárcovské programy?

Ano, nabízíme všechny možnosti darování reprodukčních buněk. Máme dlouhodobě budovaný program dárcovství spermií, vajíček i embryí. Díky naší rozsáhlé databázi dárců jsou čekací doby minimální. Na začátku dárcovského procesu si pár stanoví kritéria výběru dárkyně, eventuálně dárce (krevní skupina, barva vlasů, očí, typ postavy). Na základě těchto informací začneme pro daný pár hledat vhodnou dárkyni nebo dárce. U všech dárkyní a dárců jsou provedena veškerá legislativou požadovaná vyšetření a splňují kritérium minimálně středoškolského vzdělání.

  • Nabízíte další služby nad rámec standardních IVF konzultací (např. androlog, imunolog)?

Děláme maximum vyšetření před zahájením léčby a postupujeme efektivně od samého začátku. Nehledáme možné problémy až po několika neúspěšných cyklech. Sanatorium Helios patří mezi první centra v ČR, která začala vnímat reprodukční imunologii jako jednu z důležitých oblastí v péči o neplodné páry. Reprodukční imunologii jsme prosazovali jako součást vyšetření před vlastním procesem IVF a podíleli jsme se na jednáních se zdravotními pojišťovnami s cílem zařadit vyšetřování reprodukční imunologie do běžných vyšetřovacích postupů. Spolupracujeme s klinikou AKI (Alergologie a klinická imunologie), která má k dispozici špičkově vybavené imunologické laboratoře s kvalifikovanými a atestovanými imunology a alergology. Na počátku zjišťování příčin neplodnosti provádíme standardně kromě základního spermiogramu také tzv. funkční testy spermií, zejména test fragmentace DNA spermií. Spermie jsou vysoce náchylné k poškození jaderné DNA.

V některých případech může i spermie s poškozenou DNA oplodnit vajíčko. Důsledkem takového oplození ale bývá zhoršený vývin embrya až jeho zastavení, v případě otěhotnění pak může dojít k potratu. Vyšetření integrity DNA spermií by z tohoto důvodu mělo být jedním ze základních vyšetření, které se provádějí před začátkem léčby neplodnosti.

U obou partnerů doporučujeme návštěvu genetické poradny a genetické vyšetření (karyotyp). V Sanatoriu Helios působí renomovaní specialisté, MUDr. Ditta Leznarová, která se specializuje na prekoncepční vyšetření, léčbu sterility a prenatální screening. Dalšími specialisty na naší klinice jsou prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. a MUDr. Renata Gaillyová, PhD., která do po dobu 22 let pracovala jako primářka Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno. V současnosti mimo jiné působí jako klinická genetička EB Centra a Centra cystické fibrózy. Naše genetická poradna pracuje v součinnosti s lékaři a IVF specialisty, máme k dispozici vlastní Laboratoř lékařské genetiky. Genetická poradna také provádí vyšetření dárkyň vajíček a dárců spermií a podílí se i na komplexní prenatální diagnostice v těhotenství. Konzultace s genetikem je hrazena ze zdravotního pojištění.

V Sanatoriu Helios nabízíme také psychologické poradenství, které má usnadnit našim pacientkám průběh léčby neplodnosti.

  • Máte dostupnost výkonů celý týden?

Ano, pracujeme 7 dní v týdnu. U každé pacientky postupujeme individuálně, podle potřeb a reakcí jejího organismu. Ať už se jedná o plánování a optimální načasování embryotransferu nebo o kontroly při stimulaci vaječníků, či samotný odběr vajíček, vše probíhá podle nálezů a rozhodnutí lékaře, bez ohledu na den v týdnu. Každá pacientka reaguje s určitými rozdíly, proto u nás provádíme během stimulace několik kontrol, kdy hlídáme hladiny hormonů v krvi a kontrolujeme růst folikulů na ultrazvuku, standardně jsou v provozu každý den. Podle potřeby pak lékař upravuje dávkování stimulačních preparátů. Stimulace není předčasně ukončována nebo uměle prodlužována, protože by odběr vajíček vycházel na víkend. Odběr vajíček a stejně tak i transfer embrya plánujeme na optimální dobu z lékařského hlediska. Víme, že správné načasování hraje zásadní roli. Je to důvod, proč pracujeme 7 dní v týdnu.

  • Je možná telefonická konzultace 24/7?

Telefonické konzultace s IVF specialistou možné jsou, je však třeba, aby si pacient předem domluvil termín s koordinátorkou IVF.

  • Je možné hradit IVF ve vašem centru formou splátek?

Úhrada IVF formou splátek v našem centru není možná.

  • Je možné mít jednoho konkrétního lékaře?

Pokud si pacientka přeje při léčbě IVF jednoho konkrétního lékaře, snažíme se jí vyhovět, ne vždy je to však v časových možnostech konkrétního lékaře (například pokud se jedná o kontroly a zákroky o víkendu). Důvěra našich pacientů a jejich spokojenost je pro nás maximálně důležitá.

  • Jak je možné se objednat a je potřeba žádanka?

Žádanka není potřeba, stačí se objednat pomocí kontaktního formuláře na našem webu nebo zavolat na telefonní číslo 549 523 258-9. 

  • Mohou u vás těhotné klientky být sledovány i nadále? Pokud ano, jak dlouho?

Ano, klientky u nás mohou být sledovány i nadále, prakticky do doby, kdy je obvyklé předání do péče ambulance porodního sálu. Kromě běžných gynekologických ambulancí poskytujeme služby jako prenatální diagnostika, ultrazvuková diagnostiku včetně 3D a 4D ultrazvuku, kardiotokografický monitoring, poradnu pro rizikové těhotenství, centrum onkologické prevence.

  • Jak dlouho se čeká na první konzultaci?

Obvykle 2 až 3 týdny. Konzultace s IVF specialistou je nezávazná a bezplatná. Při první konzultaci je možné provést veškerá vyšetření u obou partnerů.

Kde se objednat:

tel. 549 523 258, mail info@sanatoriumhelios.cz, kontaktní formulář na webu https://www.sanatoriumhelios.cz/

Adresa CAR:

SANATORIUM Helios, spol. s r.o. Štefánikova 12, 602 00 BRNO

Webové stránky: https://www.sanatoriumhelios.cz

Facebook: Sanatorium Helios Instagram: Sanatorium Helios

Pokud chcete napsat na tento CAR recenzi, můžete zde

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *