Představujeme CAR – CAR 01 Brno – FN Brno

  • Je možné u vás podstoupit IVF s úhradou pojišťovny?

Ano, naše centrum má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Pro úhradu pojišťovnou je třeba splnit základní podmínku a to je maximální věk 39. Počet pokusů je limitován na 4. cykly pokud jsou transferována v prvních dvou cyklech po jednom embryu nebo na 3 pokud se pacientka rozhodne pro vložení 2 embryí v prvních dvou cyklech.

  • Nabízíte dárcovské programy?

Ano, dárcovský program nabízíme. Výběru dárců reprodukčních buněk věnujeme velkou pozornost. Všichni naši dárci musí splňovat přísná kritéria a podstupují všechna zákonem stanovená vyšetření povinná pro dárce. Při výběru vhodných dárců bereme v úvahu charakterové rysy páru, stejně tak jako fyzické.

  • Nabízíte další služby nad rámec standardních IVF konzultací (např. androlog, imunolog)?

Kromě standardních vyšetření u muže doporučujeme a provádíme i tzv. funkční testy spermií, např. test fragmentace DNA spermií. V indikovaných případech doporučujeme vyšetření muže urologem, který je součástí našeho týmu. Před zahájením léčby doporučujeme absolvování genetického vyšetření a to v rámci našeho centra. Dále spolupracujeme s imunologickou laboratoří. V případě potíží sexuologického rázu jsme schopni zajistit vyšetření u sexuologa. Vzhledem k náročnosti léčby neplodnosti na psychiku léčeného páru nabízíme i psychologické poradenství.  

  • Máte dostupnost výkonů celý týden?

Ano, na nezbytné a plánované výkony jsme  připraveni i o víkendech.

  • Je možná telefonická konzultace 24/7?

Ano. Mimo ordinační hodiny je k dispozici také na pohotovostní lince, kam se mohou pacienti obrátit.

  • Je možné hradit IVF ve vašem centru formou splátek?

Formou splátek úhrada možná není, ale je možné složit na začátku léčby zálohu a zbytek doplatit v den transferu embryí.

  • Je možné mít jednoho konkrétního lékaře?

Naší snahou je vyjít našim pacientům co nejvíce vstříc a zajistit jednoho konkrétního lékaře. Pokud ovšem vyjde zákrok na víkend, není to vždy možné zajistit z důvodu dopředu naplánovaných služeb.

  • Jak je možné se objednat a je potřeba žádanka?

Žádanka nutná není a objednání je možné telefonicky na čísle č. 532 238 266 nebo emailem car01@fnbrno.cz.

  • Mohou u vás těhotné klientky být sledovány i nadále? Pokud ano, jak dlouho?

Jsme schopni poskytnout ženě péči od početí do porodu tzn. veškerou péči po dosažení těhotenství po IVF metodách včetně prenatální diagnostiky, poradny pro rizikové těhotenství a porodu.

  • Jak dlouho se čeká na první konzultaci?

Termín první konzultace je možné domluvit během pár dnů, většinou lhůta nepřesahuje 14 dní.

Kde se lze objednat: Telefon: 532 238 266, email: car01@fnbrno.cz

Adresa CAR: CAR 01 Brno, FN Brno, Obilní trh 11, 60200 Brno

Webové stránky: www.ivfbrno.cz, Facebook: Centrum asistované reprodukce CAR 01 Instagram: centrumasistovanereprodukce

Pokud chcete napsat na tento CAR recenzi, můžete zde

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *