Předoperační vyšetření – co a proč musíte mít zrovna vy

V souvislosti s vyšetřeními a metodami asistované reprodukce se můžete setkat s požadavkem na předoperační vyšetření. Nejčastěji se toto vyžaduje u odběru vajíček nebo v rámci vyšetření před laparoskopií.

Co je předoperační vyšetření?
 • hodnocení zdravotního stavu pacienta, jeho komplikujících onemocnění, chronické medikace a její ev. úpravy v době zákroku
 • navržení postupu k optimalizaci orgánových funkcí
 • posouzení tolerance operační zátěže ev. rizikovosti zákroku
 • vyhotovuje určený odborník, na základě skupiny, do které pacient patří (nejčastěji praktický lékař nebo internista)
Jak dlouho mi platí?
 • platnost obvykle 1 měsíc, u pacientů s nějakým dalším onemocněním kratší dobu (14 dní)
 • nesmí dojít ke změně zdravotního stavu
 • vždy záleží i na pravidlech a požadavcích daného pracoviště, kde probíhá výkon/operace
Co nejčastěji obsahuje?
 • celkový stav, tolerance zátěže, psychické ladění
 • předchozí a současné choroby
 • současná farmakoterapie
 • alergie
 • abusus (alkohol, léky, analgetika, návykové látky apod.)
 • předchozí operace a anestézie (komplikace, obtížná intubace apod.) ·
 • podání krevních derivátů a případné komplikace
 • fyzikální vyšetření vč. aktuálních vitálních funkcí
 • laboratorní a pomocná vyšetření
 • vyjádření k schopnosti podstoupit daný výkon, ev. co doplnit a a jak poupravit medikaci
Jak se pacienti hodnotí?
 • ASA klasifikace (anesteziologické zhodnocení fyziolog. stavu pacienta) a z toho vyplývající vyšetření
 • nejčastěji budete patřit do skupiny ASA I (zdraví lidé) nebo ASA II (věk nad 40 let, nějaké chronické, ale dobře kompenzované onemocnění, bez změny výkonnosti či funkce orgánů)
Jaká další vyšetření musím mít a jak dlouho platí??
 • vždy s přihlédnutím k přínosu pacienta, tudíž nevyšetřovat rutinně u všech všechno
 • běžně platnost 1 měsíc (EKG), 14-30dnů (laboratorní odběry), 1 rok (rentgen srdce+plic), při změně zdravotního stavu nutno aktualizovat
 • laboratorní vyšetření – moč + sediment vždy a u každého, ionty a biochemické parametry (např. funkce jater, ledvin, glykémie atd.), krevní obraz dle skupiny, do které pacient patří a dále také dle požadavků operatéra
 • odborná konziliární vyšetření (obvykle platnost 1 měsíc, jinak při stabilizovaném stavu i déle, ale vždy nutné donést s sebou zprávu z poslední kontroly od daného specialisty, ideálně i s navrženou úpravou medikace během výkon)

Požadavky na konkrétní vyšetření by vám měli předat v CAR. Nezapomeňte si vše vyřídit v dostatečném předstihu před plánovaným vyšetřením. Některá CAR toto nepožadují, tak se toho neděste, jinde mají internistu k tomuto účelu. Nezapomeňte, že tohle vyšetření chrání především vás.

Za článek děkujeme anestezioložce MUDr. Janě Hanzálkové

Zdroje:

Guidelines ČSARIM

Doporučení ČLS  JEP

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *