Měření bazální teploty

Co je bazální teplota (BT)?

Tělesná teplota měřená po několika hodinách absolutního klidu (ideálně spánku) v ústech, pochvě nebo konečníku. Tedy teplota, kterou měříme za klidových (bazálních) podmínek. Změny BT u žen souvisí se změnami v průběhu menstruačního cyklu. Někteří gynekologové se k měření BT staví skepticky, ale část žen na tuto metodu nedá dopustit.

BT je jednou z tzv. symptotermálních metod, které sledují několik znaků plodnosti (BT, hlen děložního čípku a změny děložního čípku) a snaží se rozpoznat plodné a neplodné dny, sledovat menstruační cyklus a odhalit případné problémy.

Kdy a jak měřit?

Měření by se mělo provádět ideálně vždy na stejném místě (pochva x ústa x konečník), ve stejný čas (ráno ihned po probuzení, než vstanete z postele), ideálně za stejných podmínek, stejným teploměrem.

Co ovlivňuje výsledek?

Zkreslené výsledky mohou být následkem např.: večerního požití alkoholu, ponocování, neobvyklé situace v noci (horko x zima, pyžamo), měření za jiných podmínek (jiný čas, jiný teploměr), infektu, léky apod.

K čemu tedy vlastně BT měřit?

Naměřené teploty se zaznamenávají do grafu, k vyhodnocování existují i mobilní aplikace – takže nad výsledkem nemusíte přemýšlet, aplikace vás upozorní sama.

Naměřené teploty se u jednotlivých žen liší, ale při pravidelném měření BT (ideálně alespoň 3 měsíce) většina žen dokáže den ovulace odhadnout. Nutností je ale pravidelný cyklus.
Metody měření BT je možné využít k naplánování pohlavního styku v průběhu plodných dní u ženy (ve snaze zvýšit pravděpodobnost otěhotnění).

Co platí při hodnocení BT?
  • bazální teplota je nižší před ovulací (ve folikulární fázi menstruačního cyklu)
  • po ovulaci dochází ke skokovému zvýšení bazální teploty (minimálně o 0,2°C, díky progesteronu produkovanému žlutým tělískem), které trvá po celou luteální fázi menstruačního cyklu (tzn. až do další menstruace). Luteální fáze je většinou pokaždé stejně dlouhá
  • den ovulace je poslední den nižších teplot (nevýhodou je, že den ovulace lze poznat až zpětně)
  • existuje několik pravidel k určení dne ovulace, např. pravidlo „tři po šesti“ (BT ve třech po sobě jdoucích dnech je vyšší (min. o 0,2°C) než v předchozích šesti dnech)
  • pokud období vyšších teplot trvá déle než 18 dní je pravděpodobné, že došlo k otěhotnění

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *