Tradiční čínská medicína – jak může pomoci?

Pojem TCM je obecně a mezinárodně užívaný pro Traditional Chinese Medicine, tedy soubor metod, vycházejících z historické medicíny Asie. Označení používá i WHO, TCM je také zahrnuta v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Dnes už čím dál častěji doporučují i lékaři v IVF centrech, zvážit podporu otěhotnění za pomoci TCM.

TCM je v moderním pojetí s přihlédnutím k možnostem propojení s medicínou západní rozdělována na pět základních metod:
  • bylinná léčba
  • akupunktura
  • tuina masáže
  • dietetika
  • cvičení

V běžném chápání je výklad TCM, resp. působení metod, předkládán poněkud poetickým, pro nás příliš patetickým a složitým jazykem, který je zcela mimo vědeckou terminologii západní medicíny. Tím se nenechte zmást. Uchování informací, dat a zkušeností probíhalo tisíce let, úměrně technickým možnostem, kultuře komunikace a přibývajícího vědeckého poznání.

Současná světová medicína hledá souvislosti i propojení účinků za účelem vzájemné podpory a sdílení. Tam, kde selhává západní, může pomoci TCM, a naopak. Tento přístup je uplatňován i v Číně, kde se vědecký výzkum historických metod a produktů dynamicky rozvíjí, a renomovaná centra TCM (univerzity i nemocnice) spolupracují se světovými centry lékařské vědy. (Příkladem je mimo jiné Nobelova cena za medicínu čínské lékařce Tu You You, za objev artemisinu, účinné látky proti malárii.)

Kombinace metod TCM, podporujících otěhotnění:
  • Byliny – pro podporu otěhotnění, případně před IVF, jsou individuálně doporučovány směsi, odpovídající konstituci klientky, a pokud je nutno také problémům partnera. Vyhodnocení vhodných účinků provádí zkušený lékař TCM. Předpokladem je celková (vstupní) diagnóza, kterou provede ošetřující lékař TCM, a ten také doporučí výběr a kombinace. Varujeme klienty před „samoléčbou“, užíváním bylin podle rady laiků, nebo na internetu bez relevantního zdroje.
  • Akupunktura – oficiálně uznávaná metoda doplňkové léčby i v ČR, která má již desítky let vynikající výsledky v podpoře prostředí a stavu, optimálního pro oplodnění. Moderní akupunkturní jehly jsou tenké, vpich je nebolestivý. Čeští lékaři mají výborné zkušenosti s léčbou endometriózy nebo polycystických ovárií. Metody TCM mohou také ovlivnit sníženou kvalitu a motilitu spermií. Akupunktura je také velmi účinná v úpravě psychické rovnováhy obou partnerů.
  • Tuina masáže – terapeutem volené masáže, stimulující nejenom akupunkturní body, ovlivňující oblast reprodukčních orgánů. Vyvolávají harmonizaci, posílení funkcí, stimulaci orgánů.
  • Dietetika – individuální úprava stravy podle tradičních receptů, podporující detoxikaci, harmonizaci, doplnění chybějících látek a vyvážení energií v těle.
  • Cvičení – vybrané sestavy qigong nebo daoyin cvičení, které podporují správnou funkci odpovídajících orgánů.

Připomeneme, že TCM není vykládána jako varianta buď/anebo. Ideální je sdílená péče, kdy najde lékař vzájemnou podporu a vliv metod jak západní medicíny, tak TCM.

Za článek děkujeme Centru sdílené péče – více na https://www.tcmrevolucni19.cz/ nebo na FB stránce https://www.facebook.com/tcmrevue

Pokud potřebujete poradit, ozvěte se na recepce@tcm21.cz nebo 773007597, rady ohledně výběru terapeuta jsou zdarma

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *