Odběr choriových klků

V rámci prenatální diagnostiky se využívá mnoho invazivních i neinvazivních vyšetření. Jedním z nich je i odběr choriových klků, z anglického chorionic villus sampling jej možná znáte také pod zkratkou CVS. Odebírá se tkáň, ze které vzniká placenta (choriové klky).

Zobrazit více..