Představujeme CAR – Stellart Teplice

Ano, všechny pacientky, které splňují podmínky pro úhradu IVF cyklu, což je být pojištěnec a nepřesáhnout 39. rok, u nás mohou IVF podstoupit se spoluúčastí financování od pojišťovny, a to 3x za život v případě vložení 2 embryí při prvním IVF cyklu, a 4x za život v případě vložení 1 embrya při prvním IVF cyklu. Záměrně uvádím „spoluúčastí“, neb pojišťovny v rámci hrazení lékařských výkonů při IVF nehradí potřebné laboratorní metody, jako je například ICSI nebo prodlouženou kultivaci, což jsou metody nikoliv nadstandardní, ale potřebné ke zvýšení pravděpodobnosti úspěšného otěhotnění.

Naše CAR nyní spolupracuje s těmito pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní pojišťovna 111, Pojišťovna Ministerstva vnitra 211, Oborová zdravotní pojišťovna 207, Revírní bratrská pojišťovna 213.

  • Nabízíte dárcovské programy?

Ano, je možné u nás využít darované oocyty, spermie nebo embryo. Disponujeme kvalitní databází dárkyň a dárců, kteří jsou vybírání nejen dle platné legislativy ČR, ale zároveň zde velmi citlivě přistupujeme k individuálnímu posouzení každého dárce a dárkyně. Při pohovorech a vyšetřeních zohledňujeme vše, včetně chování a přístupu a záměru dárců a dárkyň. Nesmím opomenout ani podmínku genetického vyšetření, které je nedílnou součástí.

  • Nabízíte další služby nad rámec standardních IVF konzultací (např. androlog, imunolog)?

Ano, standardem bývá například pohovor s andrologem, při sdělené výsledku spermiogramu, kdy je muž plnohodnotně informován nejen o výsledku, ale zároveň i možnostech dalších kroků,jako je například zlepšení výsledku spermiogramu, TESE apod.

  • Máte dostupnost výkonů celý týden?

Ano i ne. Standardní výkony jako je konzultace, odběry krve, potřebná vyšetření a vše, co lze časově plánovat se snažíme směřovat na pracovní dny. Ovšem výkony typu ET (embryotransfer), OPU (odebrání oocytů), neboli výkony, které se ne vždy dají ovlivnit, vzhledem k tomu, že tělo každé ženy může reagovat jinak, než můžeme předpokládat, není výjimkou, že jsme k dispozici i o víkendu. Zároveň máme mimo ordinační dobu k dispozici HOT LINE, kde mohou naše pacientky řešit nenadálé a neodkladné situace, jako například chybná aplikace léku při stimulaci atd.

  • Je možná telefonická konzultace 24/7?

Ano, toto je zodpovězeno v bodě výše.

  • Je možné hradit IVF ve vašem centru formou splátek?

Tuto možnost naše CAR nenabízí, vzhledem k tomu, že pro finanční služby je vždy lepší využít finanční specialisty, a my se rádi budeme věnovat zdravotnictví.

  • Je možné mít jednoho konkrétního lékaře?

Ano, tuto možnost dokonce preferujeme a vždy se snažíme, aby měl léčený pár od prvního dne návštěvy svého konkrétního lékaře. Důvěra a psychika je v tomto případě, kdy se řeší tak citlivá a intimní záležitost, jako je otěhotnění, velice důležitá a může ovlivnit výsledek snažení.

  • Jak je možné se objednat a je potřeba žádanka?

Pro objednání do CAR, AR ( asistované reprodukce) není třeba žádného doporučení ani žádanky. A vždy doporučujeme neúspěšnou snahu o otěhotnění řešit pouze v CAR nikoliv u gynekologa. Není to zpochybnění, pouze poukázání na to, že lékaři AR se specializují na vyšetření, hodnocení a nastavení lékařského postupu k otěhotnění.

  • Mohou u vás těhotné klientky být sledovány i nadále? Pokud ano, jak dlouho?

Ano. V tomto je naše CAR k dispozici bez omezení, vzhledem k tomu, že máme i standardní gynekologickou ambulanci, která je vybavena i 4D ultrazvukem a v budoucnu bude nabízet i screening v těhotenství.

  • Jak dlouho se čeká na první konzultaci?

Ve chvíli, kdy nás pár kontaktuje, snažíme se najít nejbližší možný termín pro konzultaci, doporučujeme ale první návštěvu směřovat buď ke konci menstruace ženy, nebo v termínu začátku menstruace, abychom při návštěvě mohli již vyšetřovat a zkrátit tak dobu před samotnou léčbou. Proto termín můžeme nabídnou do týdne, ale i za měsíc, záleží vždy na představě a domluvě.

Kde se lze objednat:

tel: 417 539 903, e-mail: info@stellart.cz

Adresa CAR:

Krupská 12/17, Teplice

Webové stránky: www.stellart.cz

FB: Klinika Stellart Teplice

Pokud chcete napsat na tento CAR recenzi, můžete na zde 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *